Datenschutzerklärung

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door LODA als verantwoordelijke voor de verwerking met zetel te Biezenstraat 21, 2340 Beerse (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0415.667.467, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze website of diensten, ga je ermee akkoord dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.
 3. ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan je in onze cookie policy terugvinden.
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 27/01/2022.

Wat & waarom we gegevens verwerken

 1. Wanneer je de website en/of diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben:
 • Wanneer? Gebruik van Diensten, gebruik van Website
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang

 

 • Wanneer? Ons contacteren, downloaden van bestanden, aanvragen van folders of informatie
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming

 

 • Wanneer? Solliciteren
 • Welke? Identificatiegegevens, CV en motivatie
 • Waarom (doel)? Sollicitatieprocedure
 • Wettelijke grondslag? Toestemming

 

 1. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Naast de bovengenoemde kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:
 • Om jou op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om jouw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om jou te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij jouw toestemming vragen.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.
 1. Als en wanneer jouw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Delen wij jouw gegevens

 1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.
 2. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

Wie verarbeiten wir Ihre Daten?

 1. Wir werden stets möglichst nur solche personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, die für die in der vorliegenden Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich sind. Bei der Verarbeitung werden wir alle gesetzlichen Vorschriften beachten und transparent vorgehen und darauf achten, Ihre personenbezogenen Daten stets korrekt und aktuell zu halten.
 2. Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange verarbeitet, bis Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen. Nach einem Widerruf der Einwilligung funktionieren die Website und/oder die Dienste möglicherweise (teilweise) nicht mehr. Wenn Sie Ihr auf unserer Website registriertes Profil löschen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls löschen, es sei denn, wir müssen diese aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder eines richterlichen oder behördlichen Beschlusses aufbewahren.
 3. Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen  vor unbefugtem Zugriff, Diebstahl, unbeabsichtigtem Verlust, Manipulation und Zerstörung. Zugriffe durch unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiter von Auftragsverarbeitern unterliegen dem „Need-To-Know-Prinzip“ (Kenntnis nur wenn nötig) sowie strengen Geheimhaltungspflichten.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten

 1. Sie sind berechtigt, Auskunft darüber zu erhalten, welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten wir verarbeiten. Wir lehnen allerdings Anfragen ab, die offensichtlich nur das Ziel haben, Überlastung oder Schäden bei uns zu verursachen.
 2. Sie sind berechtigt, unrichtige oder unvollständige Sie betreffende personenbezogene Daten kostenlos berichtigen zu lassen. Falls Sie sich auf unserer Website registriert haben, können Sie viele dieser Angaben selbst in Ihrem Profil berichtigen. Im Falle einer Anfrage zur Berichtigung bitten wir Sie, einen Nachweis vorzulegen, dass die zu berichtigenden personenbezogenen Daten tatsächlich unrichtig sind.
 3. Sie sind berechtigt, Ihre erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an: administratie@innomedio.be.
 4. Anstelle einer Löschung können Sie uns auch bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, falls a) Sie die Korrektheit der Daten anzweifeln, b) die Verarbeitung nicht auf gesetzlicher Grundlage erfolgt oder c) die Daten für die aufgeführten Zwecke nicht mehr notwendig sind, Sie sie jedoch benötigen, um sich in einem juristischen Verfahren zu verteidigen.
 5. Sie haben das Recht, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen, wenn Sie nachweisen können, dass es wichtige und berechtigte Gründe aufgrund besonderer Umstände gibt, die einen solchen Widerspruch rechtfertigen. Wenn die beabsichtigte Verarbeitung allerdings zu Direktwerbezwecken erfolgt, dann können Sie einer solchen Verarbeitung kostenlos und ohne Begründung widersprechen.
 6. Falls Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder einer Vereinbarung erfolgt und die Verarbeitung automatisiert geschieht, können Sie Ihre übermittelten personenbezogenen Daten in einem strukturierten Format erhalten.
 7. Um eines oder mehrere dieser Rechte auszuüben, können Sie eine Anfrage stellen, indem Sie eine E-Mail an info@loda.be schicken. Geben Sie darin eindeutig an, welches Recht Sie ausüben wollen und aus welchem Grund. Die Anfrage muss datiert und unterzeichnet sein und zusammen mit einer digital gescannten Kopie eines Ausweisdokuments von Ihnen übermittelt werden. Wir behandeln berechtigte Anfragen so schnell wie vernünftigerweise möglich und spätestens dreißig (30) Tage nach Eingang der Anfrage.
 8. Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns können Sie uns jederzeit kontaktieren. Falls Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, können Sie eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde (Belgische Privacy Commissie) einreichen.