1L LODA cleaning vinegar

Our LODA Cleaning Vinegar is a versatile and widely used cleaning and care product.  Thanks to the presence of acetic acid, a common natural product with strong cleaning power, our cleaning vinegar is nature-friendly and, when sufficiently diluted, easily biodegradable.

Our LODA cleaning vinegar:

  • Cleans
  • Degreases
  • Descales

Zie verpakking voor aangewezen doseringen. 

Na gebruik grondig naspoelen met water.

LODA Schoonmaakazijn NOOIT gebruiken op kalkhoudende materialen en het bereiden van voedsel!

Verpakking altijd goed afsluiten en rechtop bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.