1L LODA Schoonmaakazijn

Onze LODA Schoonmaakazijn is een veelzijdig en veelgebruikt reinigings- en onderhoudsproduct.  Dankzij de aanwezigheid van azijnzuur, een veelvoorkomend natuurproduct met sterke reinigingskracht, is onze schoonmaakazijn natuurvriendelijk en bij voldoende verdunning gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

Met onze LODA Schoonmaakazijn kan u:

  • Reinigen
  • Ontvetten
  • Ontkalken

Zie verpakking voor aangewezen doseringen. 

Na gebruik grondig naspoelen met water.

LODA Schoonmaakazijn NOOIT gebruiken op kalkhoudende materialen en het bereiden van voedsel!

Verpakking altijd goed afsluiten en rechtop bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.