Demiwater

Demiwater of gedemineraliseerd water is water waar bijna alle zouten en de meeste mineralen (calcium, natrium, chloride,…) zijn uitgefilterd.

Ons demiwater heeft een breed toepassingsveld en kan zowel voor professionele (laboratoria, industrie, wetenschap) als particuliere (huishoudelijke) doeleinden worden gebruikt.

Gedemineraliseerd water vs gedestilleerd water

Gedestilleerd water wordt verkregen door het water te koken en de condens op te vangen. Gedestilleerd water bevat minder organische contaminanten of verontreinigde stoffen en is dus zuiverder dan gedemineraliseerd water.  

Gedemineraliseerd water en gedestilleerd water zijn dus niet hetzelfde en hebben bijgevolg ook verschillende toepassingen. Zo mag bv. in de medische sector enkel gedestilleerd water worden gebruikt, gedemineraliseerd water absoluut niet.

Aanbod gedemineraliseerd water