500g Bicarnet

Bicarnet is een uiterst zuivere en kwalitatieve variant van het door Solvay vervaardigde natriumbicarbonaat. Het product is een veilig en natuurvriendelijk mineraal en bevat geen additieven. Ideaal voor dagelijks gebruik en een optimaal onderhoud van alle oppervlakken in en rond uw woning.

U kan Bicarnet gebruiken voor:

  • Reinigen
  • Ontvetten
  • Ontgeuren
  • Water/was verzachten
Info banner afbeelding Toepassing

88 dozen x (20 x 500 G per doos)

Keuken, badkamer, huis, auto: aangewezen doseringen variëren naargelang toepassingen. Zie verpakking voor meer informatie. 

Was: Bicarnet nooit gebruiken voor wollen en zijden kleding!

Kan alleen gebruikt worden of samen met andere reinigingsmiddelen

Verpakking altijd goed afsluiten en bewaren in een vochtvrije ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.