5L LODA Javel 10°

Onze LODA Javel 10° is een bleekwater van professionele kwaliteit met een javelconcentratie van 10°. Net zoals onze andere bleekwaters, is onze LODA Javel 10° een veelzijdig onderhoudsproduct dat u kan gebruiken zowel in als rondom uw woning. 

Dankzij zijn bewezen formule, gebaseerd op bijna 100 jaar ervaring, krijgt u met LODA Javel 10° gegarandeerd een proper en hygiënisch resultaat. 

  • Bewezen formule met actief chloor
  • Reinigt, bleekt & ontgeurt
  • Geschikt voor binnenshuis & buitenshuis gebruik
  • Ontsmettende werking (zie gebruik voor ideale dosering)

Reinigen

Grote tegeloppervlakken: Voeg 15cl LODA Javel 10° toe per 10L water. Goed poetsen en 10 minuten laten inwerken. Daarna afspoelen met proper water.

Sanitair & toilet: LODA Javel 10° niet verdunnen, voorzichtig rechtstreeks uitgieten op randen van de afvoerbuizen en het toilet. Laat 5 minuten inwerken zonder wrijven. Daarna spoelen met water. Geen gevaar voor septische putten.

Keuken: Voeg 100cl à 150cl LODA Javel 10° toe per 5L water. Goed poetsen en 5 minuten laten inwerken. Daarna afspoelen met proper water.

Vuilbakken & bakken van dieren: Voeg 150cl LODA Javel 10° toe per 5L water. Goed poetsen en 15 minuten laten intrekken. Daarna afspoelen met proper water.

LODA Javel 10° NOOIT combineren met andere schoonmaakproducten!

Ontsmetten

Oppervlakten groter dan 0.5m² moeten met een chlooroplossing van 1000 ppm (parts per million) worden ontsmet. Om zo een chlooroplossing te bekomen met LODA Javel 10°, voeg 160ml van de javel toe per 5L water.

Verpakking altijd goed afsluiten en rechtop bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

Huidcontact, oogcontact, inslikken en inademen vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product (zie productfiches) voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.