LODA Javeltabletten

Onze LODA javeltabletten zijn een compact en handig alternatief voor ons aanbod bleekwater. Door hun kleine formaat kan u de javeltabletten eenvoudig oplossen in water of rechtstreeks in uw toilet of het poederreservoir van uw wasmachine gooien. 

Een krachtige reiniging en een hygiënisch resultaat in de palm van uw hand, dat zijn onze javeltabletten.

  • Bewezen formule in tablet-vorm
  • Reinigt, bleekt en ontgeurt
  • Compact en handig formaat
  • Geschikt voor binnenshuis en buitenshuis gebruik

Los de LODA javeltabletten op in water.

Doseren naargelang de toepassing waarvoor u de tabletten wil gebruiken.

Verpakking altijd goed afsluiten en bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product  (zie productfiches) voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.