5L LODA Chloor

Particulier of bedrijf, met LODA chloor haalt u één van onze strafte onderhoudsproducten in huis. Van talloze toepassingen voor waterontsmetting tot industriële reinigingen van materialen, oppervlakken en ruimtes. Dankzij zijn bactericide-, fungicide- en virucide-werking kan u onze vloeibare chloor voor tal van doeleinden inzetten.

  • Bewezen formule
  • Multi-inzetbaar
  • Verwijdert bacteriën, fungi en virussen
  • Ontsmet tot op micro-biologisch niveau

Aangewezen doseringen zijn sterk afhankelijk van toepassingen. Exacte doseringen per toepassing terug te vinden op de verpakking.

LODA Natriumhypochloriet / vloeibaar chloor NOOIT combineren met andere producten!

Verpakking altijd goed afsluiten en rechtstaand bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

Huidcontact, oogcontact, inslikken en inademen vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.