1L LODIK Dikke Bleek

Onze LODIK Dikke Bleek Original is een krachtige sanitair- en badkamerreiniger en een verdikte versie van het traditionele bleekwater op de markt. Door zijn dikkere textuur hecht de reiniger veel beter aan verschillende oppervlakken, waardoor deze langer werkzaam blijft en een beter resultaat levert. 

  • Geschikt voor verschillende oppervlakken
  • Langdurige werkzaamheid door verdikte formule
  • Reinigt krachtig en grondig
  • Gemakkelijk aan te brengen
  1. Houd de fles recht en draai de dop los.
  2. Breng de dikke bleek rechtstreeks aan op het te reinigen oppervlak.
  3. Laat enkele minuten inwerken, daarna oppervlak schrobben. Na gebruik het oppervlak goed afspoelen met water.

Kan ook verdund worden gebruikt. Enkel verdunnen met water. Nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen!

Verpakking goed gesloten houden en bewaren in een koele en donkere ruimte. Verpakking altijd rechtop zetten/verplaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

Kan ernstige brandwonden en oogletsels veroorzaken. Huidcontact, oogcontact, inslikken en inademen vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product (zie productfiches) voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.