1L LODA Javel Anti-splash

Onze LODA Javel Anti-splash is een allround onderhoudsproduct dat bleekt, reinigt, ontgeurt én niet opspat. Dankzij zijn gel-achtige textuur en de anti-splash dop kan u de Javel Anti-splash gelijkmatig verdelen op ieder oppervlak, zonder het risico op opspattende restanten. Hierdoor kan u veiliger en preciezer te werk gaan voor een grondig en hygiënisch resultaat.

  • Multi-inzetbare javel
  • Anti-splash textuur
  • Krachtige formule
  • Ergonomische verpakking

Verkrijgbaar in onze originele formule en een geparfumeerde variant met heerlijke eucalyptusgeur, alsook grotere bussen (2L).

  1. Houd de fles recht, druk de dop in en draai los (kindveilige dop).
  2. Breng de javel anti-splash geleidelijk aan op het te reinigen oppervlak of verdun eerst met water. 
  3. Poets het oppervlak grondig met de javel anti-splash of de verdunde mix. Daarna - naargelang oppervlak - goed afspoelen met water, afdrogen of laten drogen.

LODIK Javel Anti-splash enkel verdunnen met water. Nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen!

Verpakking goed gesloten houden en bewaren in een koele en donkere ruimte. Verpakking altijd rechtop zetten/verplaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

Kan ernstige brandwonden en oogletsels veroorzaken. Huidcontact, oogcontact, inslikken en inademen vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product (zie productfiches) voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.