2KG LODA Sodakristallen

Onze LODA sodakristallen zijn een uiterst zuiver en doeltreffend onderhoudsproduct. De kristallen zijn geschikt voor tal van toepassingen in en rond uw woning en kunnen worden gebruikt voor:

  • Ontvetten
  • Reinigen
  • Ontgeuren
  • Water/was verzachten
  • Beschermen
  • Wassen

Ontvetten, reinigen, ontgeuren, verzachten, beschermen: voeg 30gr sodakristallen toe per liter (1L) water.

Voorreinigen en inweken was: voeg 100gr sodakristallen toe per 10L water. 

LODA Sodakristallen NOOIT gebruiken op aluminium!

Verpakking altijd goed afsluiten en bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.