750ML LODA Vloeibare Sodareiniger

LODA Vloeibare sodareiniger is een excellente ontvetter en reiniger voor uw huishouden. De sodareiniger combineert de krachtige werking van natuurlijke soda met een uitgebalanceerde mix van andere wasactieve stoffen. Hierdoor is deze universeel inzetbaar en geschikt voor o.m.:

  • Reinigen
  • Ontvetten
  • Weken & voorweken

Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger op een vochtige doek en reinig het te behandelen oppervlak. Nabehandelen met proper water.

LODA Vloeibare sodareiniger NOOIT gebruiken op aluminium!

Verpakking altijd goed afsluiten en rechtop bewaren in een koele en donkere ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogcontact en inslikken vermijden. Bij contact onmiddellijk ogen en mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Gebruik van huishoudhandschoenen aangeraden bij een gevoelige huid.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.