750ml LODIK Dikke Bleek wc-gel

Onze LODIK Dikke Bleek wc-gel is een krachtige en veelzijdige aanwinst voor "het kleinste kamertje" en is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Door zijn geconcentreerde formule is de wc-gel perfect voor het reinigen en proper houden van uw toilet en een garantie voor een hygiënisch en fris resultaat.

  • Kleeft beter op het toiletoppervlak
  • Dringt diep door en trekt beter in
  • Maakt komaf met hardnekkig vuil en kalkaanslag
  • Ontgeurt en verfrist

Verkrijgbaar in onze originele formule en een geparfumeerde variant met heerlijke eucalyptusgeur. 

  1. Druk de zijkant van de dop aan weerszijden in en draai de dop tegelijkertijd los.
  2. Knijp voldoende in de fles en breng de dikke bleek geleidelijk aan op het te reinigen oppervlak.
  3. Laat enkele minuten inwerken, daarna oppervlak schrobben. Na gebruik het oppervlak goed afspoelen met water.

Kan ook verdund worden gebruikt. Enkel verdunnen met water. Nooit mengen met andere schoonmaakmiddelen!

Verpakking goed gesloten houden en bewaren in een koele en donkere ruimte. Verpakking altijd rechtop zetten/verplaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

Kan ernstige brandwonden en oogletsels veroorzaken. Huidcontact, oogcontact, inslikken en inademen vermijden. Bij contact onmiddellijk huid, ogen, mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Download gratis het veiligheidsinformatieblad van dit product (zie productfiches) voor alle veiligheids-, voorzorgs- en eerstehulpmaatregelen.